YÖK’TEN DİPLOMA DENKLİKLERİNE “KORONAVİRÜS” DÜZENLEMESİ

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim alan öğrenciler dikkate alınarak diploma denkliklerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapıldı.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yönetmelikte diploma “denklik başvurularının reddedileceği durumlar” bölümünde yeni hüküm eklendi.

Daha önce, yurt dışında mezun olan bir kişinin denklik başvurusunda öğrenim süresince kullandığı pasaportun ve il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenerek her bir eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edildiğinde başvuru reddediliyordu. YÖK, bu maddedeki “her bir eğitim-öğretim dönemi için” ibaresini yürürlükten kaldırarak yeni hüküm getirdi. Bu kapsamda, denklik başvurusu için bir eğitim-öğretim dönemi için eğitim-öğretim süresinin yüzde 70’i kadar o ülkede bulunmak yeterli sayılacak.

Ön lisans eğitiminde en fazla bir, lisans eğitiminde ise en fazla üç eğitim-öğretim döneminde, eğitim-öğretime devam etmiş olmakla birlikte o dönemler için aranan sürelerde eksiklik bulunanlarda, öğrenim görülen ülkedeki bulunma süresi aranan toplam süreyi sağlıyorsa ilgili dönemlerdeki eksiklik dikkate alınmayacak.

– Uzaktan öğretim diplomalarına “ilk 400” koşuluyla denklik verilecek

YÖK, yurt dışındaki üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla diplomalarla ilgili de düzenleme yaptı. Buna göre, tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık alanlarından alınan diplomalar hariç olmak üzere, yükseköğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde ilk 400 içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulanmaksızın denklik işlemi yapılabilecek.

Söz konusu değişikliklerden yararlanabilecek durumda olanlar, yeniden inceleme başvurusunda bulunarak durumlarının yeni düzenleme kapsamında yeniden değerlendirilmesini isteyebilecekler.​

Leave a comment