Türkiye’de Üniversite

Türkiye’de Üniversite
Yabancılar Ögrenciler için Türkiye’de Üniversite Eğitimi

Türkiye, sahip olduğu bir çok sayıda iyi üniversite ve eğitim alanında son yıllarda yaptığı çalışmalarla dünyada önemli bir konuma gelmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilere sağlanan imkânlar, yenilikçi bir eğitime sahip olması ve eğitim kalitesinin her geçen gün giderek artması, yaşam standartlarının yüksek ve aynı zamanda ekonomik olması nedenleri ile çok sayida yabancı öğrenci Türkiye’yi tercih etmeye başlamıştır. Kampüs olanakları, kaliteli eğitim, eşitlikçi yaklaşım ve ücretsiz eğitim imkânları ile gerek devlet gerek vakıf üniversiteleri öğrencilerin hayata hazırlanmaları ve gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Türkiye’de eğitim almak her anlamda öğrencilerin kendini geliştirmesi ve hayata hazırlanmaları için büyük bir fırsat saglamaktadır.

5

Türkiye’de ki üniversiteler Bologna Anlaşmasına bağlı bu platforma üye bir cok ülke ile denk bir müfredat uygulamaktalar. Türkiye’de ki her hangi bir üniversiteden mezun olan biri tüm Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde de eğitim ve diploma denkliğine sahip olmaktadır..

Türkçe Dil Eğitimi ve Hazırlık
Türkiye’de üniversite eğitimi almak için lise son sınıf öğrencisi ya da lise mezunu olmak gereklidir. Yurt dışında yaşayan Türk veya yabancı uyruklu lise son sınıf veya lise mezunu olan öğrenciler başvuru yapabilirler. Başvuru koşulları her bir üniversite için farklılık gösterebilir. Devlet üniversiteleri genellikle YÖS sınavı uygarlarken, vakıf üniversitelerinin bir kısmı YÖS sınavı ile bir kısmı ise direkt lise diploması ile kabul vermektedir.

Eğitim Süresi
Türkiye üniversitelerinde eğitim süresi lisans programları için 4 yıl, yüksek lisans programları için ise 2 yıldır. Eğitim Bologna Anlaşması çerçevesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System, ECTS) üzerinden verilmektedir. Uygulamalı eğitim veren ve bu şekliyle Amerika ve Canada’da ki Community College gibi olan Meslek Yüksek Okulları (MYO) da ayrıca üniversite eğitimi alınan bir başka sistemdir.

Genel Yaşam Giderler
Türkiye’de devlet üniversitelerinde eğitim genellikle ücretsiz ya da çok az ücretler alınmaktadır. Bu durumdan yabancı uyruklu öğrenciler de Türk öğrencileri gibi yararlanmaktalar. Bu nedenle üniversitelere her altı ayda bir katkı payı ödenmektedir. Eğitim giderleri çok yüksek olmadığı gibi yaşam giderleri de oldukça ekonomik olan Türkiye’de ortalamaya göre her bir öğrenci 400$ ile 600$ arasında harcamaktadır. Bu ücrete barınma, yeme,içme, ulaşım ve diğer giderler dâhildir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yasal Zorunlulukları Bulunmaktadır

Öğrenci Vizesi
Yabancı dil yeterlilik sınavı ve yabancı uyruklu öğrenci (YÖS) üniversite giriş sınavında başarılı olan öğrencilere üniversite tarafından “öğrenci kabul mektubu” gönderilir. Yabancı uyruklu öğrenciler kabul mektubu ile ülkelerinde ki Türkiye Konsolosluğundan vize almaları gerekmektedir.
Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Dış Temsilciliklerine üniversitelerin kabul mektupları ile başvurmaları durumunda öğrenci vizesi alabilirler.
Öğrenci vizesi alamayan yabancı uyruklu öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştiremezler.

Oturma İzni
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de öğrenim hayatlarına başlayabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerden bir diğeri oturma iznidir. Yabancı uyruklu öğrenciler oturma izni için yaşadıkları şehirlerde ki Göç İdaresine başvurmaları gerekmektedir. Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler yasalar gereği bir (1) ay içinde oturma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Alınan oturma izinlerinin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Sağlık Sigortası
Türkiye’de karşılaşacakları sağlık durumlarında kullanılmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Sağlık sigortası olmaması durumunda karşılaşılan sağlık ile ilgili durumlarda tüm masrafları öğrenciler kendileri karşılamak zorunda kalabilmektedir.

.