T.C. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

  • Date & Time:
    • Mart 19, 2022
    • 8:00 am to 9:00 pm

AÇIKLAMA
Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulumuz tarafından, COVID-19 Küresel Salgını
süresince öğrencilerimizin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt
dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin mağdur olmaması için
yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kararlar dünyayı etkileyen küresel
salgında yurda dönmek durumunda kalan öğrencilerimizin mağdur olmamaları, eğitim ve
öğretimlerini mevcut mevzuatın öngördüğü çerçevede Türkiye’de sürdürüp
tamamlayabilmeleri için alınmıştır.
Ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların bir takım kişi ve
çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde
yer almıştır. Bu şikâyetlerin akabinde Kurulumuzca inceleme başlatılmış ve Yükseköğretim
Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış
olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları
üzerinden” yapıldığı tespit edilmiştir.
Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı
sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak
kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında
okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk 1000’de yer alan
Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, “yatay geçişte başarı sıralaması şartından
muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına
usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile
bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı” anlaşılmıştır.
Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması
kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan
Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına
yansımıştır. Bir örnek verilmesi gerekirse; YKS başarı sırası 231.000 olan bir adayın önce
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC’deki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul’daki bir
vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür. Bu
örnekleri çoğaltmak maalesef mümkündür.
Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla insani saiklerle sağlanmış olan yatay geçiş
imkânının, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için YKS sınavını dolanmanın bir
yolu haline getirilmiş olması kamu vicdanını zedelemektedir.
İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de
tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak “öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun
hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması; belgeleri uygun olmaksızın
veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci
kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat hükümleri
gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi’’ üniversitelere bildirilmiştir.
Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların
emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk,
eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı
kazanmaya yönelik olan; küresel salgın döneminde yurtdışındaki öğrencilerimizin mağdur
olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki
bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir.
Bu bağlamda Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı
üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.
Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara
müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan
öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve
konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini
isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tags

Join event

2022-3-19 8:00 am 2022-3-19 9:00 pm Europe/Istanbul T.C. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Not indicated
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×